RODO

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Lumiere Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Branickiego 15 w Białymstoku. Cel przetwarzania Państwa danych:Państwa dane wykorzystywane są w celach informacyjnych, marketingowych i reklamowych świadczonych przez nas usług i sprzedawanych produktów. Usługa ta odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości tekstowej SMS. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim ani nie wykorzystujemy ich w celu promocji i marketingu osób trzecich.

Jakie Państwa dane pozyskujemy?

W celu świadczenia usługi marketingowej Wymagamy podania następujących danych osobowych:-miejscowość zamieszkania-numer kontaktowy-imię i nazwisko.

Jakie są Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

-prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii

-prawo do sprostowania i poprawienia danych osobowych

-prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody na wysyłanie wiadomości. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Lumiere Sp. z o.o. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną z prośbą o zaprzestanie przesyłania wiadomości i przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25.05.2018 r. dane administratora danych osobowych w naszej firmie są następujące:

e-mail: białystok@cinema-lumiere.pl

adres: Lumiere Sp. z o.o. ul. Lipowa 14/11, 15-427 Białystok